Lifestyle a zdrowie – co je łączy?

Lifestyle a zdrowie – co je łączy?

Lifestyle, czyli styl życia we współczesnym świecie, to wybór takiego zachowania, które jest wynikiem wielu czynników, ale najważniejszy z nich to świadomość i wiedza.

Wskazują one drogę, jak kształtować lub wybierać optymalny styl życia i co jest w nim dla jednostkowego człowieka sprawą nadrzędną. Chyba każdy zgodzi się z tezą, że bezwzględnie najważniejsze dla każdego jest zdrowie.

Nauka dowodzi, że styl życia jest podstawowym czynnikiem wpływającym na zdrowie. Pojawia się wzorzec stylu życia jako zalecenie poprawy i zachowania zdrowia. Styl życia i zdrowie to nierozłączna para.

Dlaczego styl życia jest determinantą zdrowia?

Wymienia się trzy powody tego, że styl życia stał się determinantą zdrowia współcześnie:

  • powszechność chorób przewlekłych (choroby układu krążenia, nowotwory itp.), które medycyna nie może wyleczyć i które samoistnie nie ustępują
  • problemy zdrowotne powodowane przez różnorakie style życia jak AIDS, uzależnienie od tytoniu, narkomania
  • kampanie służby zdrowia podkreślające osobistą odpowiedzialność każdego za jego własne zdrowie i propagujące zmianę stylu życia.

Konsekwencją tego jest rosnąca świadomość, że nie tylko służba zdrowia odpowiada za zdrowie każdego członka społeczności. Każdy w tej kwestii ma wybór.

Wybór

Pojęcie wyboru jest podstawowym, jakie pojawia się w kontekście stylu życia. Jest on pojmowany jako dowolność i często wyraz wolności. Społeczeństwa cenią indywidualność i wychowują ludzi z wysokim poziomem indywidualizmu odczuwających swą odrębność od reszty, ale też ograniczają, narzucają samokontrolę i interweniują przy wyłamywaniu się z utartych zwyczajowo norm, przepisów, procedur.

Wybór więc wiążący się z decyzjami i podejmowanym działaniem jest często trudny i zależny od zasobu wiedzy i środków finansowych, przynależności do określonej grupy, klasy. Jest też często ucieczką przed codzienną rutyną i pracami, do których zmusza życie. Wybory i decyzje rozstrzygają co robimy, ale też określają, kim jesteśmy. Konieczność dokonywania wyboru odnosi się do wszystkich sfer życia, ze zdrowiem włącznie.

Zdrowotne atrybuty stylu życia 

Ustalenie związku przyczynowego między stylem życia, a zdrowiem nie jest proste. Nie każda osoba prowadząca niezdrowy styl życia przedwcześnie umrze, podobnie jak np. niektórzy nałogowi palacze nie zachorują na raka płuc. Na kształtowanie tej relacji może mieć wpływ choroba współistniejąca, genetyczne predyspozycje, inne nawyki zdrowotne czy odpowiednia opieka medyczna.

Niemniej liczne badania na zwierzętach, później na ludziach i wreszcie na całych populacjach dowiodły ścisłą zależność między zdrowiem a stylem życia. Jednym z badanych aspektów wpływu stylu życia na zdrowie jest odżywianie.

Odżywianie

Dieta ma wpływ na cztery czynniki ryzyka chorób układu krążenia: nadciśnienie, otyłość, choroba wieńcowa i udary mózgu. Odżywianie ma też wpływ na zachorowalność na raka. Epidemią ostatnich dziesięcioleci jest otyłość, zwiększająca ryzyko cukrzycy, zwyrodnienia stawów, problemów z oddychaniem.

Szczególnie niepokojąca jest otyłość u dzieci. Podejmowanie tematów związanych ze stylem życia jest niezwykle ważnym i istotnym przedsięwzięciem, między innymi dla podpowiadania właściwych wyborów i refleksji nad własnym zdrowiem.

Dodaj komentarz