Pożyczka na spłatę ZUS – na czym polega i gdzie można ją otrzymać?

Pożyczka na spłatę ZUS – na czym polega i gdzie można ją otrzymać?

Zaległości w płatnościach względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to poważny problem, który może utrudnić dalsze prowadzenie działalności. Jak poradzić sobie z tym problem i spłacić zaległości względem ZUS? Najlepszym rozwiązaniem może okazać się FairFinance24 pożyczka na spłatę ZUS. Na czym polega takie zobowiązanie, kto może je otrzymać i gdzie go szukać? Sprawdź!

Zaległości względem ZUS-u – konsekwencje

Zarówno małe, jak i duże firmy muszą odprowadzać składki do ZUS-u. Suma należności względem ZUS-u nie należy do najmniejszych. W momencie, gdy firma zmaga się z utratą płynności finansowej, może mieć ona problem z regulowaniem należności względem urzędów. Niestety zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych może nieść za sobą poważne konsekwencje. Oto niektóre z nich:

– naliczenie odsetek karnych za zwłokę w płatnościach,

– wpisanie do rejestru dłużników,

– wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko firmie,

– ustanowienie hipoteki przymusowej.

Zadłużenie w ZUS utrudnia prowadzenie firmy. Przedsiębiorca, który zalega ze składkami, będzie miał problem m.in. z zaciągnięciem kredytu. Dlaczego? Ponieważ banki wymagają przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu w płatności składek i podatków. Przedsiębiorca nie będzie też mógł korzystać z zasiłków np. zasiłku chorobowego.

Pożyczka na spłatę ZUS – co to jest?

Pożyczka na spłatę ZUS to specjalne zobowiązanie finansowe, które jest dedykowane firmom, które chcą szybko uregulować zaległe płatności względem urzędów. Tego typu zobowiązanie jest dostępne przede wszystkim na rynku pozabankowym, czyli w prywatnych instytucjach finansowych. Pieniądze uzyskane w ramach tego zobowiązania można przeznaczyć na spłatę zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taka pożyczka jest dostępna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców, którzy prowadzą spółkę.

Różne instytucje stawiają przed swoimi klientami różne wymagania. W niektórych miejscach pożyczkę na spłatę ZUS otrzymają przedsiębiorcy, którzy mają minimum roczny staż działalności na rynku. Dla innych pożyczkodawców nie ma z kolei znaczenia, ile firma działa na rynku. Firma Fair Finance24 oferuje pożyczkę na spłatę ZUS na atrakcyjnych warunkach. Pieniądze otrzymasz szybko po wypełnieniu minimum formalności. Dzięki temu spłacisz zaległości względem ZUS i unikniesz nieprzyjemności związanych z nieterminowym opłacaniem składek.

Dodaj komentarz