Błędy lekarskie a możliwość dochodzenia odszkodowania

Błędy lekarskie a możliwość dochodzenia odszkodowania

Zawód lekarza wiąże się z dużą odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjenta. Proces leczenia zarówno na poziomie diagnostycznym jak i terapeutycznym wymaga bardzo dużej wiedzy, staranności i zaangażowania ze strony lekarza. Nie bez znaczenia pozostaje organizacja pracy w placówce medycznej. Wiele błędów wynika bowiem z niewłaściwej organizacji pracy. Obowiązujący…

Read More